Polityka bezpieczeństwa RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INFOSERWIS Irena Łaska z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Ks. J. Popiełuszki 65a, 97-200 Tomaszów Mazowieckim, wpisana do CEIDG pod numerem 11024, REGON: 590735747, NIP: 773-146-47-69
 • Firma INFOSERWIS Irena Łaska przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • Świadczenia usług oraz sprzedaży produktów oferowanych przez firmę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Marketingowych – marketing produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy INFOSERWIS Irena Łaska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy INFOSERWIS Irena Łaska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą INFOSERWIS Irena Łaska.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:
  • Dostawcy produktów i usług objętych umową,
  • Podmioty świadczące usługi w imieniu firmy INFOSERWIS Irena Łaska lub dostarczające produkty znajdujące się w ofercie firmy INFOSERWIS Irena Łaska ,
  • Podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  • Podmioty obsługujące firmę INFOSERWIS Irena Łaska w zakresie prawno-podatkowym,
  • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 • W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani zwrócić się do firmy INFOSERWIS Irena Łaska z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, proszę wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@infoserwis.co