Procedura przekazywania danych


Od 25 maja 2018 roku bazy danych zawierające dane osobowe przekazywane do INFOSERWIS w celu:

 • naprawy,
 • wyjaśnienia problemów

odbywają się według określonej procedury. Kroki:

 1. Właściciel bazy danych (administrator) rejestruje jej przekazanie korzystając z formularza wyświetlonego obok.
 2. Przesłanie bazy danych do INFOSERWIS odbywa się poprzez wysłanie spakowanej bazy danych na serwer FTP firmy INFOSERWIS.
  • Archiwum z bazą musi być dodatkowo zabezpieczone indywidualnym hasłem.
  • Indywidualne dane dostępowe do serwera FTP zostaną przekazane na adres e-mail podany w formularzu.
  • Hasło do archiwum z bazą należy wysłać osobnym kanałem komunikacyjnym (np. przez wiadomość SMS do jednego z pracowników – numery telefonów są dostępne w zakładce Kontakt).
 3. Administrator otrzymuje wiadomość e-mail poświadczającą otrzymanie bazy danych i ustawienie statusu zgłoszenia na: przyjęte.
 4. Praca z bazą danych odnotowywana jest przez pracownika INFOSERWIS dedykowanymi statusami. Administrator o każdej zmianie statusu jest informowany:
  • drogą mailową na adres e-mail podany przy tworzeniu zgłoszenia.
 5. Po rozwiązaniu problemów istniejących w bazie danych, baza danych jest przekazywana zwrotnie w ten sam sposób w jaki została wysłana do INFOSERWIS.
 6. Administrator po otrzymaniu bazy danych, informuje o tym fakcie pracownika INFOSERWIS. Następnie i natychmiastowo baza danych jest kasowana w INFOSERWIS.
 7. Bazy danych przesłane w inny sposób niż wskazany w tej instrukcji będą natychmiastowo kasowane lub niszczone i nie będą przetwarzane.